SITE SLOGAN

Биотоп

2009856_origБиотоп
(проект за инсталация в градска среда)

Биотоп (от гр. βίος, „живот”, и τόπος, „място”) е пространство с относително еднородни природни условия (само неживата част от природата), предлагащо „място за живот” на дадена общност от биологични видове.

Проектът „Биотоп“ третира по пластичен начин един от сериозните проблеми на съвременния свят – проблема за боклука. Боклукът и замърсяването на околната среда имат вече не само прагматични, но също културни и социални измерения. Засиленото потребление води до засилено замърсяване на околната среда. Цикълът производство-потребление се движи с нарастваща скорост по собствени закони и изглежда не може да бъде спрян. Консуматорското общество се превръща в общество на отпадъци.

Посланието е ясно и не се нуждае от специални обяснения: оставяме толкова много отпадъци около и след себе си, че мястото, където живеем, нашият „биотоп”, постепенно се трансформира в сметище, ограничаващо все повече и повече нашия кръгозор и нашите движения. Да не говорим за това, какво ще оставим на нашите деца и хората, които идват след нас. Справянето с постоянно нарастващите количества отпадъци е сериозен икономически и социално-политически въпрос. Би било добре хората да се замислят по-дълбоко над тези процеси и над своята лична позиция.

Инсталация Биотоп, пл. Батенберг, примерен изглед, 2012

You are here: Home