Биотоп

проект за инсталация в градска среда

Е-мейл Печат ПДФ

Bulgarian participation in Artmandu Festival in Nepal
November 23, 2012 1:09 PM, Radio Bulgaria, Author: Sibila Lilova


Художникът Слав Недев участва във фестивала „Артманду” в Непал
23 Ноември, 2012 11:53, Радио България, Автор: Сибила Лилова


Болгарское участие в фестивале „Артманду” в Непале
23 ноября 2012 г. 15:12, Радио България, Автор: Сибила Лилова


Слав Недев показа инсталацията „Биотоп” в Катманду, партнира му доц. д-р Андроника Мартонова
20 декември 2012 16:00, Христо Ботев, Артефир, Автор: Валя Михайлова


Град от контейнери оживява реално в новата изложба на Светослав Недев
31 Март 2010 16:10, Христо Ботев, АРТЕФИР, Автор:Невена Праматарова