Биотоп

проект за инсталация в градска среда

Мисия

Е-мейл Печат ПДФ

Да комуникира важни обществени въпроси със средствата на изкуството.

Да разширява съзнанието на хората за тяхната лична роля и отговорност в обществото, като предлага различни гледни точки и стимулира въображението.

Да популяризира съвременното изкуство и неговата роля и възможности за дискутиране и решаване на сериозни проблеми от настоящето.

You are here: За нас Мисия